Gevelverbeteringssubsidie

Waar gaat het om?

Aan de ondernemer of vastgoedeigenaar kan een gevelverbeteringssubsidie worden toegekend voor het verbeteren, dan wel in historische staat reconstrueren, van de gevel (luifel/pui/entree) van een pand gelegen in het kernwinkelgebied, dan wel, naar oordeel van het college, in het transformatiegebied.

Op dit kaartje zie je wat het transformatiegebied (binnen de rode lijn, maar buiten het kernwinkelgebied) en het kernwinkelgebied is.

Wat is het de subsidiebedrag?

De gevelverbeteringssubsidie bedraagt 40% van de investering, tot een maximum van € 15.000

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • Voor een vastgoedobject kan maximaal éénmaal gevelverbeteringssubsidie worden toegekend.
  • Het voorlopig ontwerp moet voldoen aan de door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit te stellen randvoorwaarden.

Klik hier voor alle voorwaarden

Hoe vraag je subsidie aan?

  1. Vul het aanvraagformulier volledig in
  2. Voeg een gevelverbeteringsplan toe, dat tenminste bestaat uit een voorlopig ontwerp en een gedetailleerde investeringsraming.
  3. Stuur deze documenten naar

Gemeente Assen
afdeling ASUB
t.a.v. Front Office Subsidies (FOS)
Postbus 30018
9400 RA ASSEN
Email
: subsidies@assen.nl 

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond voor het betreffende subsidieonderdeel is bereikt worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Meer informatie

Bekijk de volledige stimuleringsregeling, inclusief alle voorwaarden en uitsluitingen

Heb je nog vragen over de regeling? Neem dan contact op met Radboud Reuvekamp, via tel 14 0592