Planontwikkelingssubsidie

Waar gaat het om?

  • Een vergoeding aan de eigenaar voor het maken van een voorlopig ontwerp voor de herontwikkeling van leegstaand vastgoed in het transformatiegebied naar een andere functie  dan detailhandel, wonen en/of horeca. De vergoeding bedraagt 70% van de kosten van het plan met een maximum van € 5.000
  • Een vergoeding aan de eigenaar voor het vervaardigen van een voorlopig ontwerp voor de herontwikkeling van leegstaand vastgoed in het kernwinkelgebied met als doel de gebruiksmogelijkheden van het vastgoedobject te verbeteren en de verhuurbaarheid te vergroten. De vergoeding bedraagt 70% van de kosten van het schetsplan met een maximum van € 2.000

Op dit kaartje zie je wat het transformatiegebied (binnen de rode lijn, maar buiten het kernwinkelgebied) en het kernwinkelgebied is.

Wat is de belangrijkste voorwaarde?

  • Voor een vastgoedobject kun je maar eenmaal plantonwikkelingssubsidie krijgen

Klik hier voor alle voorwaarden

Hoe vraag je subsidie aan?

  1. Vul het aanvraagformulier volledig in
  2. Voeg een offerte – inclusief een beknopt plan van aanpak - toe
  3. Stuur deze documenten naar

Gemeente Assen
afdeling ASUB
t.a.v. Front Office Subsidies (FOS)
Postbus 30018
9400 RA ASSEN
Email
: subsidies@assen.nl

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond voor het betreffende subsidieonderdeel is bereikt worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Meer informatie

Bekijk de volledige stimuleringsregeling, inclusief alle voorwaarden en uitsluitingen

Heb je nog vragen over de regeling? Neem dan contact op met Radboud Reuvekamp, via tel 14 0592