Verplaatsingssubsidie

Wanneer kun je hiervoor in aanmerking komen?

Als je als winkelier een al bestaande winkel vanuit het transformatiegebied naar het kernwinkelgebied verplaatst. Op dit kaartje zie je wat het transformatiegebied (binnen de rode lijn, maar buiten het kernwinkelgebied) en het kernwinkelgebied is.

Om welke kosten gaat het?

  • Aanpassingskosten van het pand op de nieuwe locatie
  • Inbouwkosten voor winkelinventaris en – installaties
  • Verhuis- en herinrichtingskosten

Wat is het de subsidiebedrag?

De subsidie bedraagt per verhuisbeweging € 250 per m² winkeloppervlak van het te verlaten winkelpand met een maximum van € 37.500 (tot 150 m² van vloeroppervlak van de te verlaten locatie).

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • Voor een vastgoedobject kun je maar eenmaal verplaatsingssubsidie krijgen
  • Zodra de onderneming is verplaatst naar het kernwinkelgebied ben je verplicht de onderneming op de verlaten locatie te beëindigen en beëindigd te houden
  • Na de verplaatsing van je onderneming mag je niet een detailhandels- of horecaonderneming starten in het transformatiegebied. Doe je dat wel, dan moet je het verstrekte subsidiebedrag terugbetalen.
  • De onderneming moet minimaal 2 jaar na de verplaatsing (gerekend vanaf de heropening van de zaak), gevestigd te blijven binnen het kernwinkelgebied. Is dit niet he geval, dan moet je het subsidiebedrag (naar rato) terugbetalen.

Klik hier voor alle voorwaarden

Hoe vraag je de verplaatsingssubsidie aan?

  1. Vul het aanvraagformulier volledig in
  2. Voeg een verhuisplan toe dat tenminste bestaat uit een NEN2580 meetrapport waaruit het winkeloppervlakte blijkt
  3. Stuur deze twee documenten naar

Gemeente Assen
afdeling ASUB
t.a.v. Front Office Subsidies (FOS)
Postbus 30018
9400 RA ASSEN
Email:
subsidies@assen.nl

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond voor het betreffende subsidieonderdeel is bereikt worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Meer informatie

Bekijk de volledige stimuleringsregeling, inclusief alle voorwaarden en uitsluitingen

Heb je nog vragen over de regeling? Neem dan contact op met Radboud Reuvekamp, via tel 14 0592