Subsidie evenementen

De gemeente Assen kent twee soorten subsidies voor evenementen: een meerjarige en een incidentele subsidie. Nieuwe evenementen kunnen alleen een aanvraag indienen bij de Subsidieregeling Incidentele Evenementen. Als een evenement succesvol is verlopen kan de mogelijkheid worden verkend om op de lijst meerjarige subsidies te worden opgenomen. De Subsidieregeling Incidentele Evenementen kent een aantal criteria waaraan de aanvraag wordt getoetst.

Beleidsregels Subsidieregeling evenementen.

PDFAanvraag Incidentenbudget Evenementen (pdf - 370kB)

Er zijn over het jaar drie subsidierondes met sluitingsdata voor het indienen van een incidentele subsidieaanvraag: 1 januari, 1 mei en 1 september. Alle aanvragen die op de betreffende sluitingsdatum binnen zijn, en betrekking hebben op een project dat niet binnen 13 weken na indiening van de aanvraag plaatsheeft, worden in de betreffende adviesronde behandeld. In elke subsidieronde is een vast bedrag beschikbaar. Indien niet het volledig beschikbare bedrag wordt toegekend aan de ingediende initiatieven schuift het restant door naar een volgende ronde.

De Adviescommissie Evenementensubsidies adviseert over subsidieaanvragen uit het evenementenbudget.