Subsidie evenementen

Voor de organisatie van evenementen is geld nodig. Voor programmering, publiciteit, materialen, professionele begeleiding etc. Geld kan worden verkregen door entree te heffen, een deelnemersbijdrage te vragen, of sponsoren te zoeken, maar veelal is dat niet voldoende. Dan kan een beroep worden gedaan op subsidie van de overheid (gemeente en/of provincie) of een bijdrage van fondsen.

De gemeente Assen kent twee soorten subsidies voor evenementen: een meerjarige en een incidentele subsidie. Nieuwe evenementen kunnen alleen een aanvraag indienen bij de Subsidieregeling Incidentele Evenementen. Als een evenement succesvol is verlopen kan de mogelijkheid worden verkend om op de lijst meerjarige subsidies te worden opgenomen.

Organisatoren die een publieksevenement willen realiseren in Assen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan een interessant en breed evenementenaanbod kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van de gemeente. De Subsidieregeling Incidentele Evenementen kent een aantal criteria waaraan de aanvraag wordt getoetst.PDFSubsidieregeling evenementen (pdf - 80 kB)  voor de Beleidsregels. Om een subsidie aan te vragen dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen en de gevraagde bijlages op te sturen.

PDFAanvraagformulier evenementenvergunning (137 kB - pdf)
Wij adviseren u om altijd eerst een afspraak te maken met het evenementenportaal om de aanvraag voor te bespreken. 

Er zijn over het jaar drie subsidierondes met sluitingsdata voor het indienen van een incidentele subsidieaanvraag: 1 januari, 1 mei en 1 september. Alle aanvragen die op de betreffende sluitingsdatum binnen zijn, en betrekking hebben op een project dat niet binnen 13 weken na indiening van de aanvraag plaatsheeft, worden in de betreffende adviesronde behandeld. In elke subsidieronde is een vast bedrag beschikbaar. Indien niet het volledig beschikbare bedrag wordt toegekend aan de ingediende initiatieven schuift het restant door naar een volgende ronde.

Om externe kennis te benutten en de beoordeling van aanvragen te objectiveren en te depolitiseren is de gemeente overgegaan tot de instelling van een Adviescommissie Evenementensubsidies, die adviseert over subsidieaanvragen uit het evenementenbudget.