Subsidies en subsidieregelingen

Subsidieregeling Incidentele Evenementen

De gemeente Assen kent twee soorten subsidies voor evenementen: een meerjarige en een incidentele subsidie. Nieuwe evenementen kunnen alleen een aanvraag indienen bij de Subsidieregeling Incidentele Evenementen

Subsidieregeling Activiteiten Kunst en Cultuur

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van een gevarieerd en levendig klimaat in de stad en de wijken door middel van kunstzinnige en culturele activiteit. Daarnaast stimuleert de subsidie ook een samenwerking tussen organisaties die actief zijn op het gebied van kunst en cultuur en daarbuiten.

Amateurkunst gemeente Assen

Het doel van deze subsidieregeling is om zoveel mogelijk inwoners in staat te stellen om actief een vorm van amateurkunst in georganiseerd verband te beoefenen.

Subsidieregeling Frisse start

De Subsidieregeling ‘Frisse start vrijwilligers’ is ten behoeve van activiteiten die de sociale basis in wijken en buurten, en daarmee het gewone leven versterken

Groene daken

Wilt u een groen dak aanleggen? Dat is een goede mogelijkheid om uw omgeving klimaatbestendig te maken. Op een groen dak groeien planten en dat is goed voor uw huis en de omgeving

Afkoppelen regenwater

Om Assen verder te verduurzamen is er een subsidie voor particulieren, bedrijven en instellingen die zelf regenwater willen laten afkoppelen. 

Regenton

Wilt u een regenton of regenwaterschutting in de tuin? Dat is een goed idee, op deze manier kunt u namelijk helpen om wateroverlast te voorkomen. 

Preventiefonds

Met het Preventiefonds stimuleren we lokale initiatieven gericht op een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt. 

Uniek Sporten

Met de subsidieregeling Uniek Sporten willen we het sportaanbod voor mensen met een beperking in Assen bevorderen. 

Voorschoolse educatie in de peuteropvang

In het kader van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, draagt de gemeente bij in de kosten voor peuteropvang voor peuters. 

Overige informatie subsidies

Op deze pagina vindt u alle overige informatie over subsidies en subsidies die extern worden aangeboden.