Tiny Houses: zelfvoorzienend wonen in Assen

02 april 2024
Voorpagina

In Baggelhuizen hebben wij grond beschikbaar gesteld voor 21 Tiny Houses. Toekomstige bewoners kunnen er zelf een Tiny House neerzetten en gedurende vijftien jaar de grond huren. Daarmee geven wij invulling aan de vorig jaar door de raad vastgestelde Omgevings- en Woonvisie. Door onder meer deze nieuwe woonvorm maken we het woningaanbod in Assen gevarieerder. Ook geven we bewoners ruimte de eigen woon- en leefomgeving vorm te geven. 

De woonvorm Tiny House kenmerkt zich vaak door duurzame zelfbouw, hoge mate van zelfvoorzienendheid of het delen van voorzieningen. Natalie Shaw is één van de gegadigden voor een Tiny House. “Ik voel me heel erg aangetrokken door minimalistisch leven en te ontspullen”, vertelt ze. “Dat komt heel goed van pas als je in een Tiny House gaat wonen, want veel ruimte is daar doorgaans niet.” Momenteel woont Shaw in een woonboot in Leeuwarden. “Dus ik ben wel gewend om in een niet al te grote ruimte te leven.”

Duurzaamheidsgedachte

Het terrein waar de Tiny Houses komen te staan, zal door de bewoners zelf onderhouden worden. “We beheren het samen en veel spullen delen we. Dat vind ik een hele mooie gedachte”, vervolgt de lerares, werkzaam op de internationale PABO in Meppel. “Waarom zou een ander bijvoorbeeld niet in mijn auto mogen rijden, als ik die maar een uur per dag gebruik? Omdat een bewoner van een Tiny House doorgaans minder kamers heeft, hoef ik ook geen (leegstaande) logeer- of studeerkamers  te verwarmen en te onderhouden. Dat is efficiënt en scheelt weer energie”, somt Shaw op.

Plat lopen

“Omdat we gezamenlijk het terrein onderhouden, hebben bewoners van Tiny Houses meer contact met elkaar dan inwoners van een reguliere buurt”, vervolgt Shaw. “Maar het is niet zo dat wij de deur bij elkaar plat lopen. Dat zou ik ook helemaal niet willen. We maken wel met elkaar afspraken over onder meer de uitstraling van het woonterrein. Bijvoorbeeld dat een Tiny House altijd verplaatsbaar moet zijn en dat er geen beton en fundering gebruikt mag worden. Ook kunnen we afspraken maken over wat je als toekomstig bewoner wil gaan doen. Zo zou ik wel een moestuintje willen maken en onderhouden. Dat lijkt me heel leuk.”

Tips

Voor mensen die enthousiast zijn geworden en ook interesse hebben in een Tiny House, heeft Shaw wel enkele tips. “Aanbod vind je op de website tinyfindy.comexterne-link-icoon. Verder is het slim om veel voorbeelden van Tiny Houses en ervaringen van mensen op te zoeken”, besluit Shaw.

Informatie of interesse?

Aan de Witterhoofdweg verhuren we 21 kavels voor Tiny Houses. Heeft u interesse om ook een kavel te huren of wilt u zich aansluiten bij een groep enthousiastelingen die dit initiatief willen uitvoeren?  Kijk dan op /tiny-houses