Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

De Gemeente Assen wil zo snel als mogelijk is, voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheidoverheidsstandaard * WCAG versie 2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.assen.nl (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

Onderzoek:

Jaarlijks een toetsing van Stichting Accessibility, de gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Automatische toetsen:

Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Site Improve.

Interne controle vóór publicatie:

Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Periodieke interne controle:

Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Training werknemers:

Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Overig:

Samenwerking met andere gemeenten.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via Info@assen.nl.

 

* De inhoud van dit besluit wordt op termijn onderdeel van de Wet digitale overheid.