Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

De Gemeente Assen wil zo snel mogelijk voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheidoverheidsstandaard * WCAG versie 2.1 op niveau AA. Door te voldoen aan deze standaard, is onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website:

  1. https://www.assen.nl (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen.

Onderzoek

Onze website wordt jaarlijks getoetst door Stichting Accessibility. De gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Automatische toetsen

Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Site Improve.

Interne controle vóór publicatie:

Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Periodieke interne controle

Onze redactie voert periodieke, tussentijdse controles uit op de content.

Training werknemers

Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Overig

Samenwerking met andere gemeenten.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaart u ondanks de genomen maatregelen een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten via Info@assen.nl.

* De inhoud van dit besluit wordt op termijn onderdeel van de Wet digitale overheid.