De wijk Kloosterveen

Kloosterveen is één van de wijken waar we willen beginnen met een plan om woningen aardgasvrij te verwarmen. In de visie staat dat verwarmen met elektriciteit (all-electric) voor Kloosterveen een voor de hand liggende oplossing is. Dit omdat Kloosterveen een nieuwbouwwijk is met goed geïsoleerde woningen. Samen met bewoners gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal zijn. Passend bij hun huis en situatie. Dit najaar gaan we (digitaal) de wijk in om met zoveel mogelijk inwoners te kunnen praten over hoe we hiermee verder kunnen gaan. We gaan hiervoor samen een plan maken. Een plan voor maar vooral van de inwoners van Kloosterveen. 

Addendum

Een deel van de inwoners van Kloosterveen heeft ons laten weten zich zorgen te maken over de visie. Het gaat dan over de mogelijke kosten en de voorgestelde techniek. Maar ook over de ambitie om in 2030 zo veel mogelijk woningen aardgasvrij te krijgen en of er sprake kan zijn van dwang.

Op basis van gesprekken met bewoners is een aanvulling op de Transitievisie Warmte geschreven die een verduidelijking geeft op deze onderwerpen. Het addendum is op 9 september vastgesteld door de gemeenteraad. 

PDFAddendum Kloosterveen (pdf - 1,1 MB)

Vervolg

Het addendum wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarmee krijgt het dezelfde status als de Transitievisie Warmte. De gemeenteraad vergadert hier over op 2 september 2021 en neemt vervolgens op 9 september 2021 een besluit.

Vragen?

Heeft u vragen over de Transitievisie Warmte? Op deze pagina vindt u een aantal veelgestelde vragen

Blijf op de hoogte 

Via een digitale nieuwsbrief houden we de inwoners van Kloosterveen op de hoogte over de warmtetransitie. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar energie@assen.nl