Uitvoeringsagenda Stadslogistiek gemeente Assen

Gemeente Assen gaat voor zero-emissie uitstoot. Dit draagt bij aan het verblijfsklimaat in de binnenstad van Assen en is goed voor het milieu en de gezondheid van iedereen die hier woont, werkt, winkelt of bezoekt. Daarom besluit het college van B&W dat:  

  • Per 1 januari 2025 in de gemeente Assen een Zero-emissiezone in werking treedt 
  • Deze zone geldt voor het gehele voetgangersgebied
  • De regels voor een Zero-emissiezone gelden voor al het bestel- en vrachtverkeer, al geldt er voor bestelauto’s met minimaal emissieklasse 6 nog tot 1 januari 2028 een overgangsperiode. Voor vracht is dit tot 2030
  • Er voor de Zero-emissiezone verder dezelfde regels gelden als vastgelegd in de landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek

Deze uitgangspunten gaan we uitwerken in gesprekken met (lokale) vervoerders en ondernemers. 

Meer controle

Het voetgangersgebied is voor voetvangers. In een aantal straten is de fietser ook welkom. Gemotoriseerd verkeer, tijdens venstertijden of met een ontheffing, is altijd te gast. Naast de handhaving door onze BOA’s  zetten we in 2022 in op meer controle. Dit doen we door elektronische kentekenherkenning in te voeren. Lees meer.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen + antwoorden

Assen Duurzaam op weg