Hebben prijsschommelingen op de woningmarkt direct effect op de WOZ-waarde van mijn huis?

Nee, niet meteen. Prijsschommelingen op de woningmarkt hebben geen invloed op de WOZ-waarde tijdens het lopende belastingjaar. De waarde die op de peildatum is getaxeerd, staat namelijk vast.

Tijdens de volgende waardebepalingen kan de gemeente wel rekening houden met een veranderde waarde. Wijzigingen zoals verbouw of sloop kunnen effect hebben op de waarde. Daarnaast kan de marktwaarde meespelen.