Er is stankoverlast in de buurt. Wat kan ik doen?

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

  • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
  • U geeft door:
    • uw naam, adres en woonplaats
    • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
    • een duidelijke omschrijving van de overtreding
    • eventuele foto’s of tekeningen