Er is stankoverlast in de buurt, wat moet ik doen?

Back to product

Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:

  • illegaal afval is gestort
  • de bodem is vervuild
  • de lucht is verontreinigd
  • geluidsoverlast is

U doet dan een verzoek om handhaving. Nadat uw handhavingsverzoek is binnengekomen, kijkt de gemeente of de milieuregels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen. De gemeente kan:

  • een boete uitdelen
  • de overtreder dwingen om de milieuregels na te leven (bestuursdwang of dwangsom)
  • besluiten om de vergunning in te trekken

Ook kan de gemeente aan de politie vragen strafrechtelijk op te treden.