Er ligt veel zwerfafval bij mij in de straat, wie ruimt dit op?

De gemeente reinigt openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden. Dit gebeurt volgens een vast rooster. Net als het ophalen van afval en het legen van de afvalbakken.

Wanneer u vindt dat er ergens bij u in de buurt extra onderhoud gepleegd dient te worden, kunt u contact opnemen met de afdeling Meldpunt Openbare Ruimte. Meldpunt Openbare Ruimte is 24 uur per dag te bereiken of doe uw melding digitaal.