Heb ik een vergunning nodig voor huis aan huis verkoop?

Voor het venten hoeft u ook geen vergunning aan te vragen. Wel geldt de algemene regel dat het niet toegestaan is te venten op:

  • zondagen
  • maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 07.00 uur

Venten is ook verboden als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt. Voor het houden van huis-aan huis actie's waarvan de opbrengst ten goede komt aan een vereniging/school of iets dergelijks (bijvoorbeeld verkoopacties van paaseitjes, potgrond enzovoort.) heeft u een collectevergunning nodig.