Heeft mijn kind toestemming nodig voor het vragen van een identiteitskaart?

Voor het aanvragen van een identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar is er een toestemming nodig van de gezaghouders. Tenminste één van de gezaghouders dient met het kind mee te komen bij de aanvraag. Bij de aanvraag dient er tevens meegenomen te worden:

  • schriftelijke toestemming
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de gezaghouder die schriftelijk toestemming verleent

Ook is het mogelijk dat beide gezaghouders mee komen. Dit is alleen zo wanneer er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap of ongehuwd maar wel beide gezag en ingeschreven staan op het zelfde adres.

Bij gescheiden gezaghouders of ongehuwd en ingeschreven op verschillende adressen maar wel beide gezag, dienen beide gezaghouders mee te komen bij de aanvraag. Een schriftelijke toestemming is in deze twee gevallen niet voldoende. Wanneer het absoluut niet mogelijk is dat één van de gezaghouders er bij aanwezig kan zijn of in een andere gemeente woont, kan er wel gebruik gemaakt worden van een toestemmingsformulier maar dat met een legalisatie van de handtekening.

Indien gezaghouders niet in de zelfde gemeente wonen, dient de andere gezaghouder zich te melden bij de eigen gemeente en de handtekening dient gelegaliseerd te worden op het toestemmingsformulier. Het gelegaliseerde toestemmingsformulier met een kopie van de geldige legitimatiebewijs dient gestuurd te worden naar de gezaghouder(s) in Assen en de gezaghouder die in Assen staat ingeschreven kan alle formulieren overleggen.

Meer informatie

De toestemming is alleen nodig voor het aanvragen en niet voor het ophalen van het reisdocument.

Het kind kan het document zelf halen