Hoe dien ik mijn zienswijze in?

U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven. Het kan alleen mondeling als dit in de publicatie staat.

Doet u het schriftelijk? Zet het volgende in uw zienswijze:

  • uw naam en adres
  • het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent (stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee of schrijf het dossiernummer op)
  • waarom u het niet eens bent met het ontwerp
  • de datum waarop u de zienswijze schrijft
  • uw handtekening
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening

Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak met de gemeente. De gemeente maakt een verslag van uw mondelinge zienswijze. Dit verslag ondertekent u.