Hoe geef ik mijn verhuizing door?

U kunt uw verhuizing doorgeven aan de publieksbalie in het gemeentehuis. Wanneer u alleen gaat verhuizen kunt u de verhuizing ook digitaal doorgeven. Ook als u met uw gehele gezin naar één ander adres verhuist, kan dit digitaal doorgegeven worden. In dat geval moet er wel een familierechterlijke band zijn tussen de leden van het gezin. Wanneer u inlogt met uw Digid-code, kunt u zien voor welke personen dit geldt.

Wat moet u meenemen als u een adreswijziging wilt doorgeven:

  • geldig legitimatiebewijs

Wanneer u een briefadres wenst aan te vragen, dan dient dit in persoon te gebeuren bij de afdeling burgerzaken.

Bij een briefadres moet u meenemen:

  • geldig legitimatiebewijs
  • zelf opgestelde toestemming voor briefadres, met een kopie van een legitimatiebewijs van de ondertekenaar/toestemminggever.
  • Een vragenlijst om in aanmerking te komen voor het briefadres zal ingevuld worden aan de balie.

Meer informatie

Gaat u in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen en krijgt u daar geen eigen huisnummer? Dan moet die instantie toestemming geven voor het doorgeven van de verhuizing. Neem daarvoor contact op met het verpleeg- of verzorgingstehuis waar u gaat wonen.

Wanneer u de verhuizing niet zelf kunt doorgeven, kunt u iemand machtigen. De gemachtigde moet de volgende zaken meenemen:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • een kopie van het legitimatiebewijs van degene waarvoor de verhuizing doorgegeven moet worden
  • een brief met alle adresgegevens, waarin staat dat toestemming wordt gegeven en de handtekening van degene waarvoor de verhuizing doorgegeven moet worden.