Hoe hoog is de afvalstoffenheffing?

De afvalstoffenheffing heeft een tarief (2018) voor een:

  • éénpersoonshuishouden: € 138,84
  • meerpersoonshuishoudens: € 210,31

De peildatum voor het bepalen van het éénpersoons- en het meerpersoonshuishouden is 1 januari of als de belastingplicht later ontstaat, op die latere datum. Wanneer de samenstelling van uw huishouden in de loop van het belastingjaar verandert, heeft dat geen invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.