Hoe kan ik bezwaar tekenen tegen een WOZ-beschikking of -aanslag?

Als u bezwaar wil maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde, dan kunt u dit schriftelijk doen. In dit bezwaarschrift motiveert u waarom u het niet met de waarde eens bent. Verder bevat een bezwaarschrift:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw e-mailadres;
  • de handtekening van de indiener;
  • en een dagtekening.

Als u een gesprek wilt hebben, voordat een uitspraak wordt gedaan, kunt u dit in uw brief aangeven. U ontvangt dan een uitnodiging voor een hoorzitting in het stadhuis.

Meer informatie

Een bezwaarschrift kan niet per e-mail ingediend worden. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bij de gemeente ontvangen zijn.