Hoe kan ik een klacht over de gemeente indienen?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen of via info@assen.nl.

In uw klachtbrief schrijft u de klacht zo concreet mogelijk op en op de envelop vermeldt u ‘klacht’. U kunt een klacht schriftelijk indienen. U kunt een klachtenbrief sturen naar:

Gemeente Assen

Postbus 30018

9400 JW Assen

De klacht tegen ambtelijk optreden wordt binnen zes weken afgehandeld en gegrond of ongegrond verklaard. In sommige gevallen kan de gemeente Assen uw klacht direct afhandelen. U kunt ook uitgenodigd worden voor een gesprek, dan neemt de gemeente Assen daarna een beslissing over uw klacht.