Hoe kan ik een Starterslening aanvragen?

U kunt de VROM Starterslening aanvragen als er (bijna) een voorlopige koopovereenkomst is gesloten.

1. U vult eerst een vooraanvraagformulier in. U dient daarbij aan te geven wat de hoogte is van de totale verwervingskosten en van de maximaal haalbare hypotheek onder NHG. Aan de hand van het vooraanvraagformulier controleert de gemeente of u voldoet aan de lokale voorwaarden. Stuur dit formulier naar:

Gemeente Assen
EL-VG Vastgoed & Grondzaken
Postbus 30018
9400 RA Assen

2. Binnen twee werkdagen stuurt de gemeente u een brief waarin staat of u voldoet aan de voorwaarden. Als u hieraan voldoet zit er een 'Aanvraagformulier Starterslening' van SVn bij de brief.

3. Dit aanvraagformulier vult u in en stuur dit, met de benodigde bijlagen, naar:

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
Postbus 15
3870 DA HOEVELAKEN
Tel. 033-2539401
Fax. 033-2539595

4. SVn controleert de volledigheid. Zodra het aanvraagsetje volledig is, wordt dit voor advies voorgelegd aan het zogenaamde Bemiddelend Orgaan.

5. Het Bemiddelend Orgaan adviseert de gemeente binnen zeven werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag.

6. U ontvangt binnen veertien dagen na de definitieve aanvraag een brief van de gemeente waarin staat of de starterslening aan u is toegewezen.

7. Na toekenning stuurt uw hypotheekverstrekker/ tussenpersoon een kopie van de volledig ondertekende offerte van de eerste hypotheek naar SVn.

8. SVn toetst aan de hand hiervan of er wordt voldaan aan alle voorwaarden. Tevens wordt getoetst of de gegevens overeenkomen met de gegevens uit de beslissing van de gemeente.

9. Indien afwijkende gegevens worden geconstateerd, stuurt SVn de geldverstrekker/tussenpersoon bericht dat er geen offerte kan worden uitgebracht. Is de offerteaanvraag volledig en juist, dan brengt SVn een offerte uit.

10. Hierna vindt de financiële afhandeling plaats.

Voor vragen of bijvoorbeeld de beschikbaarheid van het budget kunt u bellen met 14 0592 of een e-mail sturen naar info@assen.nl.

Op de website van SVn vindt u meer informatie over de starterslening. Hier kunt u ook de status van uw aanvraag bij SVn nagaan