Hoe krijg ik een indicatie voor de Wlz?

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) doet de indicatiestelling voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ geeft die indicaties af, dus beoordeelt of u recht heeft op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van landelijke regels. De beoordeling is daardoor overal in het land hetzelfde.