Hoe neemt de leerplichtambtenaar contact met mij op?