Hoe snel mag ik starten met het verwijderen van asbest?

Terug

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.

De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbest dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).

Meer informatie

Bij het verwijderen van asbest moet altijd een sloopmelding worden gedaan bij het omgevingsloket.

Betreft het een monument of een beschermd stad en/of dorpsgezicht dan moet er een vergunning aangevraagd worden.