Hoe vraag ik een PGB aan?

De kern van de wet is niet dat je een PGB aanvraagt, maar ondersteuning of een voorziening nodig hebt. Hoe deze ondersteuning gefinancierd wordt, wordt besproken in een gesprek met de Wmo-adviseur. In de meeste situaties volstaat Zorg in Natura, een andere optie is via PGB. PGB is een verstrekkingsvorm van de ondersteuning of voorziening, niet een voorziening zelf.