Hoe vragen we gezamenlijk ouderlijk gezag aan?

Om gezamenlijk gezag aan te vragen vult u samen het aanvraagformulier in. U kunt het formulier online invullen. U vindt het op de website Rechtspraak.nl. Houd uw DigiD bij de hand.

U kunt uw aanvraag ook per post indienen. Stuur dan de volgende documenten naar de rechtbank:

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • een afschrift van de geboorteakte van uw kind
  • een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvragers

Een voogd aanwijzen kan op 2 manieren:

  • in uw testament
  • door registratie in het gezagsregister

Wilt u een voogd aanwijzen via het gezagsregister? Houd dan uw DigiD en BSN bij de hand.