Hoeveel containers mag een huishouden in de laagbouw hebben?

  • 1 container voor restafval
  • 1 container voor gft-afval (bij grote tuin 2)
  • 1 container voor papier
  • Indien gewenst kunt u deze op verzoek aanvullen met 1 container voor plastic

Men kan alleen op medische gronden een extra restcontainer krijgen. U dient dit zelf aan te tonen bij de gemeente middels een verklaring van de huisarts of een kopie van een brief van de specialist waarin uw aandoening duidelijk vermeld staat.