Hoeveel zwerfjongeren vangt de zwerfjongerenopvang op?

Er is plaats voor maximaal 12 jongeren tussen de 18 en 23 jaar die dakloos zijn of dakloos dreigen te worden.

Promens Care verzorgt de opvang en begeleiding van de jongeren. Er zijn 24 uur per dag begeleiders aanwezig.

De jongeren wonen maximaal zes maanden in de opvang. Vervolgens is het de bedoeling dat ze zelfstandig gaan wonen; vaak met begeleiding door Promens Care.