Ik ben 55 jaar en ik ben gestopt met mijn eigen bedrijf. Kan ik financiële hulp krijgen?

Wanneer u als zelfstandig ondernemer stopt met uw eigen bedrijf, heeft u misschien niet meteen ander werk. Uw inkomen kan dan onder het sociaal minimum raken. De IOAZ-uitkering biedt mogelijk uitkomst. IOAZ staat voor inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen.

De IOAZ vult het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de IOAZ-uitkering hangt dus af van uw (gezamenlijke) inkomen. Om de hoogte van uw IOAZ-uitkering te bepalen, wordt bekeken:

  • of u inkomsten heeft
  • of uw eventuele partner inkomsten heeft
  • wat uw eigen vermogen is
  • hoeveel pensioen u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd (een pensioen dat u zelf heeft geregeld bij een pensioenverzekeraar telt niet mee)

Als u in aanmerking komt voor een IOAZ-uitkering, moet u zich houden aan enkele regels. Heeft u een partner die nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden de regels ook voor uw partner. De regels zijn:

  • u heeft sollicitatieplicht
  • u moet aangeboden werk accepteren
  • u moet wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven aan de sociale dienst van de gemeente

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).