Ik ben ouder dan 50 jaar en ik ben werkloos, kan ik hulp krijgen bij mijn inkomen?

U komt misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering.

partner alimentatie is niet van invloed op de IOAW

De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. De IOAW geldt voor oudere werkloze werknemers. Het verschil met een bijstandsuitkering is dat er bij de IOAW niet wordt gekeken naar uw vermogen. U mag uw gespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Het inkomen van uw partner wordt wel in mindering gebracht op deze aanvullende uitkering.

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

Meer informatie

Dit zijn de voorwaarden voor een IOAW-uitkering:

  • U bent geboren vóór 1 januari 1965.
  • U hebt nog geen AOW.
  • U bent op of na uw vijftigste werkloos geworden.
  • U hebt de maximale uitkeringsduur van de WW doorlopen.
  • Deze WW-uitkering duurde langer dan 3 maanden.

óf

  • U hebt op of na uw vijftigste recht gekregen op een WGA-uitkering (loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten).
  • Deze uitkering is beëindigd omdat u weer meer dan 35% arbeidsongeschikt bent.