Ik ben werkloos en ontvang een uitkering. Kan een werkgever fiscaal voordeel krijgen als hij mij in dienst neemt?

Terug

Ja, dit heet loonkostenvoordeel. Dat kan als u tot een van de doelgroepen hoort. In dat geval vraagt u een doelgroepverklaring aan bij UWV of de gemeente. Dit hangt af van wie u de uitkering krijgt. Uw werkgever geeft de verklaring aan de Belastingdienst. De werkgever kan daarna loonkostenvoordeel krijgen als hij u in dienst neemt.