Ik heb een klacht over een medewerker van de gemeente. Wat moet ik doen?

Terug

Klachten over bejegening of dienstverlening door de gemeente zelf kunt u bij de gemeente indienen. Ook klachten over het Centrum voor Jeugd en Gezin of Buurtteams kunt u bij de gemeente kwijt. De inzet daarbij is om samen met de inwoner de klacht op te lossen. Meestal gebeurt dit in de vorm van een gesprek. Mocht dit onvoldoende tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht vervolgens aan de onafhankelijke ombudscommissie voorleggen.

Klachten die betrekking hebben op het niet legen van uw container kunt u melden bij het Meldpunt Openbare Ruimte.

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
    • uw naam en adres
    • een duidelijke omschrijving van uw klacht
    • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft