Ik heb een persoonsgebonden budget vanuit de WMO via de gemeente Assen, heb ik ook recht op een vrij te besteden bedrag?

De gemeente Assen hanteert voor indicaties afgegeven op grond van de WMO geen vrij te besteden of verantwoordingsvrij bedrag.

Het is mogelijk dat u hier nog wel recht op hebt, als u valt onder het overgangsrecht. Dit gaat om indicaties die door de gemeente zijn overgenomen en verlengd zijn tot en met 31 december 2015 of 30 april 2016.