Ik heb uitgebreide bouwplannen en wil een omgevingsvergunning aanvragen, waar kan ik advies hierover krijgen?

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. De gemeente laat in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning. Tijdens het vooroverleg wordt getoetst of het plan voldoet aan het bestemmingsplan en de welstandsnota.