Ik kom in aanmerking voor de Wlz. Wat betekent dit voor mijn Wmo-voorzieningen?

Wanneer u in aanmerking komt voor de Wlz, heeft u niet langer recht op een Wmo-voorziening. Hulp bij het huishouden of een rolstoel dient dan via de Wlz bekostigd te worden. Een uitzondering zijn woningaanpassingen die wel voor vergoeding via de Wmo in aanmerking komen.

2015 is een overgangsjaar. Dit betekent dat mensen dit jaar hun rechten houden op de Wmo. Dit geldt alleen voor mensen die Zorg in Natura ontvangen en niet voor PGB-houders. Daar zit het in het budget verdisconteerd.