Ik kom niet in aanmerking voor HH2. Hoe kan ik mijn eigen hulp bij huishouden regelen?

In de nieuwe Wmo 2015 is het de bedoeling dat u zo veel mogelijk zelf regelt. Er wordt veel meer een beroep gedaan op uw eigen kracht. Dat betekent dat van u wordt gevraagd met behulp van uw sociale omgeving zelf het schoonmaken van uw huis te regelen en te betalen. U kunt dat op verschillende manieren aanpakken:

 • in gesprek gaan met uw omgeving om een oplossing te vinden
 • met uw huidige thuiszorgaanbieder in gesprek gaan. Heeft u nu zorg in natura, dan kunt u waarschijnlijk dezelfde hulp houden omdat de thuiszorgorganisatie een contract heeft met de gemeente.
 • In geval van een PGB bestaat de mogelijkheid dat uw hulp in dienst komt van de door de gemeente gecontracteerde aanbieder.
 • uw financiële mogelijkheden onderzoeken om een particuliere hulp te betalen
 • gebruik te maken van de algemene schoonmaakvoorziening
 • thuiszorgaanbieders in de regio voor particuliere hulp zonder indicatie; een lijst met aanbieders vindt u op de website van de gemeente Assen
 • website Mijn Buurt Assen
 • website We Helpen
 • website Regelhulp
 • website mijn gemak
 • website Nationale hulpgids (vraag en aanbod van meerdere diensten)
 • op de website van Dienstverlening aan huis en Belastingdienst staan tips over hoe u zo eenvoudig mogelijk uw hulp bij het huishouden kunt regelen. Informatie over de regeling dienstverlening aan huis kunt u ook opvragen via telefoonnummer 14 0592, op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur.