Ik sta onder curatele, wie moet mijn verhuizing doorgeven?

De curator moet dit voor u doorgeven. Dit kan bijvoorbeeld per e-mail naar info@assen.nl.

De volgende informatie is nodig:

    • Uw oude en nieuwe adresgegevens
    • Uw geboortedatum
    • Naam en handtekening van de curator
    • Een kopie van een legitimatiebewijs van de curator
    • Bij voorkeur ook een kopie van uw legitimatiebewijs