Ik vind de aanslag voor het ophalen van vuilnis te hoog. Wat kan ik doen?