Ik wil buiten de schoolvakanties op vakantie. Mag mijn leerplichtige kind mee?

Nee, uw kind mag niet mee. Uw kind kan alleen verlof krijgen wanneer de aard van uw beroep het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven in de horeca- of de toeristische sector. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat het grootste deel van het jaarinkomen van uw gezin in de zomervakantie wordt verdient. Het dienstrooster van uw werkgever is geen reden om toestemming te krijgen.

Voor extra vakantieverlof gelden de volgende regels:

  • u moet het verlof acht weken van tevoren aanvragen bij de directeur van de school. Op school kunt u een aanvraagformulier vragen
  • het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar
  • u moet kunnen aantonen dat een vakantie in de gewone vakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen leidt.