Ik wil een boom omhakken, mag dat?

Terug

Kijk op OLO (Omgevingsloket Online) of u een vergunning nodig heeft.

Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

U heeft een omgevingsvergunning nodig als een van de volgende zaken van toepassing is op de boom:

  1. De boom komt voor op de lijst van monumentale bomen.
  2. Het beplantingsoppervlak van de houtopstand bedraagt meer dan 100m2, ook als de (grootste) stamdoorsnede/diameter minder dan 45cm is.
  3. De houtwal/houtsingel of bomenrij of bomenlaan is langer dan 10 meter, ongeacht de stamdoorsnede van de boom of struiken.
  4. De stamdoorsnede/diameter van de boom is meer dan 45 centimeter, of de omtrek is meer dan 140 centimeter gemeten op 130 centimeter hoogte.

De details van de regels vindt u in de APV van Assen (Afdeling 3, Artikel 4:10 t/m 4:12:8).