Ik wil een nieuw reisdocument aanvragen vanwege identiteitsfraude. Wat moet ik doen?

Wanneer iemand het idee heeft dat hij/zij het slachtoffer is geworden van fraude door oneigenlijk gebruik van een kopie of documentnummer van zijn/haar paspoort of identiteitskaart, kan daar melding van worden gemaakt bij de gemeente. De gemeente zal het document dan innemen en registreren zodat verdere fraude (of pogingen tot!) zoveel als mogelijk kan worden voorkomen.

Een persoon dient hiervoor langs te komen aan de balie. Dit is digitaal niet mogelijk daar het document fysiek ingenomen dient te worden.

Een nieuw document kan dan worden aangevraagd. De kosten hiervoor zijn voor de burger zelf.

Slachtoffers van identiteitsfraude kunnen worden doorverwezen naar het Centraal meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI). Het CMI ondersteunt slachtoffers bij het oplossen van de gevolgen van identiteitsfraude.