Ik wil graag ouderlijk gezag over mijn kind, maar de moeder werkt niet mee. Wat kan ik doen?

U kunt een verzoek bij de rechter indienen.

Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vader of de meemoeder ouderlijk gezag aanvragen. Let op: Door het kind te erkennen, heeft de vader of meemoeder nog niet het ouderlijk gezag. Dit moet u apart aanvragen.

Wie krijgt het gezag over uw kind als u overlijdt? Heeft u samen het ouderlijk gezag en overlijdt 1 van beiden, dan krijgt de ander automatisch alleen het ouderlijk gezag. Bent u de enige met ouderlijk gezag of overlijden beide personen met ouderlijk gezag? Dan krijgt uw kind een voogd. Dit kunnen 1 of 2 personen zijn die u voor uw dood aanwijst. Is er niemand aangewezen, dan bepaalt de rechter wie de voogd wordt.