Ik wil vanuit mijn woning een bedrijf starten, mag dat?

Als u een woning op een andere manier wilt gebruiken, moet u een vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld als u:

  • de woonruimte tot bedrijfsruimte omvormt
  • de woonruimte tot winkel omvormt
  • meerdere woonruimten tot één woonruimte samenvoegt
  • de woning per kamer verhuurt
  • van plan bent de woning te slopen

Vaak heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Kijk ook of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan.

Meer informatie

Bij een bedrijf aan huis geldt sowieso de voorwaarde dat de ruimte die voor het bedrijf gebruikt wordt in totaal niet meer dan 50% van de woning mogen bedragen, met een maximum van 40m² (de grens die het eerst gehaald wordt is maatgevend). Als er een fysieke verandering aan het pand plaats vind is mogelijk ook nog het onderdeel ‘bouwen’ nodig.

Houdt u er rekening mee dat u niet in elk pand een bedrijf mag vestigen. Er zijn regels die ervoor moeten zorgen dat het bedrijf geen hinder veroorzaakt voor de omgeving, bijvoorbeeld door geluids- of parkeeroverlast. Bedrijfsactiviteiten die nooit aan huis zijn toegestaan, zijn bijvoorbeeld detailhandel of horeca. Een bedrijf aan huis is in elk geval wel toegestaan als u een zogenaamd traditioneel aan huis gebonden beroep wilt uitoefenen, zoals dat van huisarts, notaris of advocaat. Voorwaarde is dat u dit beroep als bewoner in een éénmanspraktijk in een beperkte ruimte van de woning uitoefent. De woonfunctie moet hierbij altijd in stand gehouden worden. In de meeste gevallen dient u een verzoek in voor een bedrijf aan huis dat getoetst wordt aan het bestemmingsplan voor uw buurt. Het kan zijn dat u een vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan nodig heeft om uw bedrijf aan huis te mogen vestigen.