Is een vergunning nodig voor het verwijderen van asbest?

Als u gaat slopen of asbest gaat verwijderen kunt u meestal volstaan met een sloopmelding. Een sloopmelding is nodig als asbest wordt verwijderd of bij het slopen van een bouwwerk waarbij (naar redelijke inschatting) de hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m3 zal zijn. Als u gaat slopen of asbest gaat verwijderen aan een monument of in het beschermde stadsgezicht dan heeft u een omgevingsvergunning, onderdeel slopen, nodig.

Ook kan het zijn dat het bestemmingsplan voorschrijft dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. De gemeente kan daarover meer informatie verstrekken. Sloopwerkzaamheden die in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden aan asbesthoudende toepassingen worden uitgevoerd of het verwijderen van maximaal 35 m³ geschroefde asbesthoudende platen van een woning of bijgebouw door particulieren moeten ten minste 5 werkdagen voor aanvang worden gemeld.

Wanneer de hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m³ zal bedragen of asbest wordt verwijderd moet de sloopmelding ten minste vier weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden schriftelijk gemeld worden. Bij een sloopmelding moet u altijd een asbestinventarisatierapport indienen.

U moet een melding 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden bij ons indienen. Dit kan via het omgevingsloket. Als het om onderhoud van een woning gaat, waarvan de huurder vertrokken is en een nieuwe huurder nog moet intrekken, wordt de aanvraag binnen 2 werkdagen afgehandeld. Voorwaarde is wel dat de aanvraag volledig is.

Alleen geschroefde platen tot maximaal 35 m³ mag iemand zelf verwijderen. De rest moet altijd door een bedrijf verwijderd worden. De verwijdering van het asbest mag niet door het bedrijf gedaan worden die het asbestinventarisatierapport heeft gemaakt.

Voor een sloopmelding betaalt u geen leges.

De tarieven voor het verlenen van een omgevingsvergunning, onderdeel sloop, bedragen:

Aantal Bedrag
Minder dan 100m³ sloopafval € 90,55
100m³ of meer maar minder dan 1000m³ sloopafval € 454,10
1000m³ of meer sloopafval € 908,35