Is het bijhouden van het Digitaal Opkopers Register verplicht als ik tweedehands goederen opkoop en verkoop?

Het is voor alle bedrijven die tweedehands goederen opkopen verplicht om een gewaarmerkt register bij te houden met de ingekochte en verkochte goederen. Aan deze verplichting kunt u voldoen door gebruik te maken van een gewaarmerkt papieren register, dus voorzien van een gemeentestempel, of het Digitale Opkopers Register. Omdat het Ministerie van Veiligheid en Justitie het gebruik van het digitale register waarschijnlijk vanaf 2017 verplicht stelt voor opkopers, raden we het gebruik van het digitale register aan. Het digitale register heeft verschillende voordelen boven het papieren register. Zo kunt u het digitale register gebruiken voor voorraadregistraties en bent u minder tijd kwijt bij registercontroles door de politie en de gemeentelijke handhavers.