Is het mogelijk om een omgevingsvergunning onder voorwaarden te krijgen?

Het kan zijn dat u een bouwvergunning onder voorwaarden krijgt. Bijvoorbeeld omdat de exacte plaats van het gebouw nog op het terrein moet worden aangegeven of omdat er aanvullende constructieve gegevens moeten worden aangeleverd. Tenzij nadrukkelijk vermeld, mag u niet met het werk beginnen voordat aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Als u ze niet binnen redelijke termijn vervult kan de gemeente de bouwvergunning intrekken.