Is mijn eigen bijdrage voor alle regelingen te samen vastgesteld of is dit voor elke regeling apart?