Kan er een parkeerverbod komen in mijn straat?

U kunt een gemotiveerd verzoek indienen waarom u graag het parkeerverbod in een straat wilt hebben. Dit verzoek kan per brief, gericht aan het college van B & W, of per e-mail ingediend worden. Het college beoordeelt uw verzoek. Het verbod mag bijvoorbeeld geen ander probleem veroorzaken.

Meer informatie

Binnen 6 weken krijgt u antwoord op uw verzoek.