Kan ik als mantelzorger ondersteuning krijgen van de gemeente?

Mantelzorgondersteuning is er in verschillende vormen. Dat varieert van informatie en advies tot respijtzorg. Bij respijtzorg verblijft degene die u verzorgt voor korte tijd in een zorginstelling.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig – langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week - onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Bij jonge mantelzorgers gaat het om kinderen en jongeren die zorgen voor of hebben over een gezinslid, zodanig dat dit invloed heeft op heeft op hun dagelijks leven en ontwikkeling.

Zelf regelen
In de nieuwe WMO is het de bedoeling dat u zoveel mogelijk zelf regelt. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Vaart Welzijn Assen heeft buurtwerkers in dienst met verstand van Mantelzorgondersteuning. Zij kunnen met u meedenken bij het zoeken naar oplossingen.

De Mantelzorgondersteuning van Vaart Welzijn
Vaart Welzijn biedt mantelzorgers passende oplossingen op maat, zodat uw zorgtaken verlicht worden. U kunt hier terecht voor informatie, advies, begeleiding, emotionele steun.