Kan ik de gemeente vragen een bestemmingsplan te wijzigen?

Terug

Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

Passen uw bouw- of verbouwplannen niet binnen het huidige bestemmingsplan? Dan kunt u eerst aan de gemeente vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Mag u niet afwijken? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan te wijzigen.

De gemeente kan een bestemmingsplan ook wijzigen als het beleid wijzigt.

U kunt er last van hebben als de gemeente een bestemmingsplan wijzigt. Bijvoorbeeld:

  • Uw omgeving verandert en u krijgt nu winkels voor uw huis.
  • Het nieuwe bestemmingsplan botst met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

U kunt dan beroep aantekenen tegen de wijziging van het bestemmingsplan.